Havířská Bouda - rozhledna s restaurací


Havíř (něm. Hauer, rus. haver, pol. hawerz, franc. haveur, angl. hawer) nazývá se v hornictví horník, který vlastní prací hornickou, jako trháním skal, dobýváním hornin a nerostů, se zaměstnává. Bouda (něm. Baude) sluje v Krkonošských horách osamělá chyže, z pravidla ku pohostění a přenocování cestovatelů zařízená. Ottův slovník naučný, Praha, 1891.

slider
ROP